30398 - publicatiedatum 21/04/2021 - OCMW-RAAD - BESLISSINGEN 19 APRIL 2021

Bekendmaking in toepassing van artikel 285 decreet lokaal bestuur Beslissingen OCMW-raad Jabbeke – 19 april 2021


Aanwezig:
Voorzitter: Vandenberghe Wim
Burgemeester: Vanhessche Daniël
Schepenen: Casteleyn Frank, Deprée Geert, Coudeville Claudia, Pollet Jan
Raadsleden: Acke Joël, Bogaert Hendrik, Madoc Reinhart, Orbie Geert, Despiegelaere Hilde, Dhaese Annemieke, Hendrickx Nadia, Vermaut Han, Hallemeersch Peter-Jan, Vandermeersch Carine, Bourgois Chris, Vandenbroucke Ilse, Berton Piet, Vanden Broucke Marleen, Coudyzer Werner, Fourier Olivier
Algemeen directeur: Gabriël Acke
Afwezig of verontschuldigd: Storme Paul


 1. Goedkeuring verslag vorige zittingen
  Goedkeuring aan het verslag van de zitting van 8 maart 2021.


 2. Sociale dienst - inspectie 21/01/2021 (RMI) - neerlegging rapport
  Kennisname van het voorgelegde inspectierapport dat de controle uitmaakt van de sociale dossiers m.b.t. het recht op maatschappelijke integratie.


 3. Sociale dienst - gele doos met medische gegevens - aanbod voor 80+
  Dit agendapunt werd verdaagd.


 4. Sociale dienst - POD MI - subsidies COVID-19 - Herziening Algemeen reglement dienstverlening "Tegemoetkoming in kosten psychosociale hulpverlening t.g.v. Covid-19"
  Goedkeuring voor de herziening van het Algemeen Reglement Dienstverlening Tegemoetkoming in de kosten psychosociale hulpverlening ten gevolge van Covid-19, dat eerder werd goedgekeurd door het Vast Bureau en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 14 december 2020.


 5. De besluiten zijn ter inzage van de inwoners van 21 april 2021 tot 17 mei 2021 in het gemeentehuis, Dorpsstraat 3 - dienst secretarie, iedere werkdag tijdens de kantooruren.

(laatst gewijzigd:21-4-2021)