30390 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 14-04-2021 tot en met 13-05-2021 - Kwetshagestraat zn - reliëfwijziging van een akker voor professionele landbouwactiviteiten, in het kader van verbeterd bodembeheer
D’Hoedt Andy heeft een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over reliëfwijziging van een akker voor professionele landbouwactiviteiten, in het kader van verbeterd bodembeheer

De aanvraag OMV_2020150429 heeft als adres Kwetshagestraat zn te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 14-04-2021 tot en met 13-05-2021 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:14-4-2021)