30382 - publicatiedatum 09/04/2021 - AGENDA GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD 19 APRIL 2021 - 20U
De voorzitter van de gemeenteraad en de OCMW-raad is overgegaan tot de bijeenroeping van de gemeenteraad en de OCMW-raad om te vergaderen op maandag 19 april 2021 om 20 uur via digitale procedure.

Na de vergadering van de gemeenteraad is aansluitend de zitting van de OCMW-raad gepland.

Voorafgaand aan de gemeenteraad wordt op donderdag 15 april 2021 om 19 uur de technische commissie georganiseerd via digitale procedure.

De vergaderingen worden ten behoeve van het openbaar karakter live uitgezonden via de webstek www.jabbeke.be.


AGENDA GEMEENTERAAD

1 Goedkeuring verslag vorige zitting
2 Bestuur - wijziging naam van de fractie sp.a naar 'Vooruit'
3 Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen - jaaractieplan 2021 - advies
4 Intergemeentelijke samenwerking - Fluvius OV - algemene vergadering – 26 mei 2021 – agenda
5 Intergemeentelijke samenwerking - Fluvius West - algemene vergadering - 21 juni 2021 – agenda
6 Intergemeentelijke samenwerking - IMEWO - algemene vergadering – 16 juni 2021 – agenda
7 Intergemeentelijke samenwerking - Farys - TMVS – algemene jaarvergadering - 15 juni 2021 - agenda
8 Intergemeentelijke samenwerking - Zefier cvba - jaarvergadering - donderdag 10 juni 2021 – agenda
9 Intergemeentelijke samenwerking - De Watergroep - onderhoud en signalisatie van brandkranen hydranten - raamovereenkomst
10 ICT - informatieveiligheid - veiligheidsplan - privacyverklaring
11 Preventie - gezondheid - corona/covid19 - lokale bronopsporing en contactonderzoek - verlenging
12 Patrimonium – ambachtelijke verkaveling - Parkweg – verkoopovereenkomst
13 Patrimonium - Vloethemveld - organisatie onthaalpunt Os en Ezel - langlopende huurovereenkomst - ontwerp aanleg
14 Patrimonium - centrum De Schelpe Snellegem - uitbreiding met kinderopvang - verrekening voor omgevingsaanleg
15 Vrijetijd – sport - jaarlijkse onderhoudsbeurt sportvelden 2021 - ontwerp
16 Openbare werken - Spanjaardstraat - heraanleg straatgedeelte - riolering - principebeslissing
17 Openbare werken - verkeersveiligheid schoolomgeving - signalisatie - werken aanleg van gekleurd wegdek - ontwerp
18 Openbare werken - Oude Dorpsweg - herinrichting tussen rotonde en Ter Hauwe - ontwerp
19 Mobiliteit - verkeersveiligheid - schoolomgeving Kapellestraat – uitvoeren proefopstelling
20 Milieubeleid - zwerfvuil - plan van aanpak
21 Ruimtelijke planning - mobiliteit - omgevingsaanleg buurt kerk Varsenare - hoppinpunt - ontwerp aanstelling ontwerper
22 Toegevoegd agendapunt – raadslid Olivier Fourier - jeugdraad
23 Toegevoegd agendapunt – raadslid Peter-Jan Hallemeersch - Ruimtelijke ordening


OCMW-RAAD

1 Goedkeuring verslag vorige zitting
2 Sociale dienst - inspectie 21/01/2021 (RMI) - neerlegging rapport
3 Sociale dienst - gele doos met medische gegevens - aanbod voor 80+
4 Sociale dienst - POD MI - subsidies COVID-19 - Herziening Algemeen reglement dienstverlening "Tegemoetkoming in kosten psychosociale hulpverlening t.g.v. Covid-19"Toelichting gemeenteraad
Toelichting OCMW-raad(laatst gewijzigd:9-4-2021)