30377 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 08-04-2021 tot en met 07-05-2021 - Expressweg N377 6 - het uitbreiden van een loods, het regulariseren van een opslagplaats, het herbouwen van een loods, het aanleggen van een verharding
Simoens Eric heeft een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het uitbreiden van een loods, het regulariseren van een opslagplaats, het herbouwen van een loods, het aanleggen van een verharding

De aanvraag OMV_2021039547 heeft als adres Expressweg N377 6 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 08-04-2021 tot en met 07-05-2021 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:8-4-2021)