30376 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 08-04-2021 tot en met 07-05-2021 - Romain Maesstraat 21 - het bouwen van een ééngezinswoning met een carport (een afwijking), een tuinberging met een afdak (een afwijking), het aanleggen van een verharding
Claeys Johan heeft een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een ééngezinswoning met een carport (een afwijking), een tuinberging met een afdak (een afwijking), het aanleggen van een verharding

De aanvraag OMV_2021003270 heeft als adres Romain Maesstraat 21 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 08-04-2021 tot en met 07-05-2021 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:8-4-2021)