30372 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 07-04-2021 tot en met 06-05-2021 - Gistelsteenweg 188 - het bouwen nieuwe berging/garage met een afdak na het slopen van de bestaande berging, het verwijderen van de bestaande verharding, het aanleggen van een nieuwe verharding
Pollet Jan heeft een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen nieuwe berging/garage met een afdak na het slopen van de bestaande berging, het verwijderen van de bestaande verharding, het aanleggen van een nieuwe verharding

De aanvraag OMV_2021034340 heeft als adres Gistelsteenweg 188 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 07-04-2021 tot en met 06-05-2021 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:7-4-2021)