30369 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 07-04-2021 tot en met 06-05-2021 - Varsenareweg 37-39 - het exploiteren tankstation E40 Zuid - hernieuwing milieuvergunning
NV Total Belgium heeft een aanvraag ingediend voor
- de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over het exploiteren tankstation E40 Zuid - hernieuwing milieuvergunning

De aanvraag OMV_2020083997 heeft als adres Varsenareweg 37-39 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 07-04-2021 tot en met 06-05-2021 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:7-4-2021)