30367 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 07-04-2021 tot en met 06-05-2021 - Noordstraat 38 - het renoveren, plaatselijk herstellen van een deel van een hoeve en bijhorend bijgebouw, de wijziging van de functie naar vakantiewoning met 4 kamers, het aanleggen van een zwembad
Vandekerckhove Joachim heeft een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het renoveren, plaatselijk herstellen van een deel van een hoeve en bijhorend bijgebouw, de wijziging van de functie naar vakantiewoning met 4 kamers, het aanleggen van een zwembad

De aanvraag OMV_2021017653 heeft als adres Noordstraat 38 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 07-04-2021 tot en met 06-05-2021 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:7-4-2021)