30366 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 07-04-2021 tot en met 06-05-2021 - Oude Dorpsweg 108 (lot 1) - het bouwen van een meergezinswoning met 6 app. (een afwijking), fietsenberging, 2 carports, 4 openlucht autostaanplaatsen, het aanleggen van een verharding
BV Kubriek (Vermeersch Matthias, Vermeersch Christiaan) heeft een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een meergezinswoning met 6 app. (een afwijking), fietsenberging, 2 carports, 4 openlucht autostaanplaatsen, het aanleggen van een verharding

De aanvraag OMV_2021027856 heeft als adres Oude Dorpsweg 108 (lot 1) te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 07-04-2021 tot en met 06-05-2021 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:7-4-2021)