30365 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 07-04-2021 tot en met 06-05-2021 - Eernegemweg 104 - het regulariseren van de bestaande carport en bijgebouw (een afwijking), het uitbreiden van het bijgebouw met een overdekt terras (een afwijking), het regulariseren van de inplanting verharding in de voortuin, het herschikken van de verharding in de zij- en achtertuin
Debucquoy – Vanvinckenroye Philippe en Annick hebben een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het regulariseren van de bestaande carport en bijgebouw (een afwijking), het uitbreiden van het bijgebouw met een overdekt terras (een afwijking), het regulariseren van de inplanting verharding in de voortuin, het herschikken van de verharding in de zij- en achtertuin

De aanvraag OMV_2021015988 heeft als adres Eernegemweg 104 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 07-04-2021 tot en met 06-05-2021 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:7-4-2021)