30364 - publicatie 06/04/2021 - OCMW JABBEKE - aanbod tot erfpacht - BOUW HUISVESTING VOOR JONG VOLWASSENEN MET EEN BEPERKING - bekendmaking
Door de Raad voor Maatschappelijk welzijn werd beslist om over te gaan tot het uitschrijven van een procedure met aanbod van erfpacht ten behoeve van het bouwen van een huisvesting voor jong volwassenen met een beperking.

Daarbij wordt door OCMW Jabbeke het bouwperceel ter beschikking gesteld met aanbod van een erfpachtovereenkomst.

Het ganse administratieve dossier (beslissing, metingsplan, ontwerp van erfpachtovereenkomst, GRUP) is raadpleegbaar via de gemeentelijke website - www.jabbeke.be/bijlage/535486_aanbod_erfpacht.pdf
Toevoeging document op 7 mei 2021 aan het dossier:
Telefonisch werd door verschillende geïnteresseerde kandidaten de vraag gesteld naar de aanduiding van de parkeerplaatsen en een aangeduide zone op het opmetingsplan van landmeter-expert dhr. Nico Decoster, dat bij het dossier werd gevoegd. Door het schepencollege wordt hierover bijkomende duiding gegeven in het bij het dossier gevoegde uittreksel.

Kandidaturen hiervoor dienen ingediend te worden op uiterlijk op vrijdag 11 juni 2021 om 11 uur.
Het aanbod dient te gebeuren hetzij schriftelijk ten aanzien van het Vast Bureau OCMW Jabbeke, gemeentehuis, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke, onder gesloten omslag en met de enkele vermelding ‘bod voor erfpacht huisvestingsproject jong volwassenen met een beperking - zorgsite Licht en Liefde’, hetzij door toezending aan gemeentehuis@jabbeke.be.

Voor de indiening van het dossier dient naast de aanvaarding van het ontwerp van erfpachtovereenkomst:
- Een toelichting met summiere eerste visualisatie en beschrijving van het bouwproject neergelegd worden
- De nodige toelichting verstrekt worden omtrent het voorstel van het betrekken via zakelijk recht of huur van de doelgroep van de zoveel als mogelijk lokale jong volwassenen met een beperking en de voorwaarden daarbij.
- Het zorgconcept dat daarbij voorgesteld wordt via een zorgpartner.(laatst gewijzigd:6-4-2021)