30362 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 07-04-2021 tot en met 06-05-2021 - Zilverstraat 2 - het uitbreiden van de vergunning grondwaterwinning
Stellemans Johan heeft een aanvraag ingediend voor
- de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over het uitbreiden van de vergunning grondwaterwinning

De aanvraag OMV_2020178292 heeft als adres Zilverstraat 2 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 07-04-2021 tot en met 06-05-2021 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:7-4-2021)