PROJECT 'HOUTIG ERFGOED' - HELP LEVEND ERFGOED IN KAART TE BRENGEN
In het voorjaar van 2021 startten Regionaal Landschap Houtland en de Intergemeentelijke Onroerende Erfgoed Diensten Raakvlak en Polderrand een grootschalig PDPO-project waarbij bomen en struiken met erfgoedwaarde in 10 gemeenten in kaart worden gebracht. Het betreft markante bomen en struiken die iets kunnen vertellen over de geschiedenis en de oude gebruiken van onze streek. Voorbeelden in het Houtland zijn vrijheidsbomen, welkomstlindes, hoogstamboomgaarden, kapelbomen, (gevlochten) hagen als erfafsluiting…De inventaris zal de basis vormen voor het gemeentelijk beleid inzake behoud, herstel en beheer van dit levend patrimonium.

Om de inventaris tot stand te brengen willen we een beroep doen op vrijwilligers.

Ben je een inwoner van Jabbeke en heb je interesse voor erfgoed en natuur? Kom ons dan helpen!

Er is geen voorkennis vereist. Het Regionaal Landschap Houtland voorziet een opleiding met aansluitend een workshop op het terrein (naargelang de Covid-maatregels het toelaten) om je op weg te helpen binnen de werkgroep.

DOELSTELLINGEN

 • Oprichten van gemeentelijke werkgroepen houtig erfgoed met vrijwilligers
 • In kaart brengen van houtige erfgoed elementen
 • Minimum 1 herstel of beheerproject per gemeente
 • Creëren van draagvlak voor dit thema
 • TIJDSPANNE

  De opstart van de eerste werkgroepen wordt voorzien vanaf eind april- begin mei.

  INTERESSE?

  Stuur een mail met je naam en de gemeente waarvan je afkomstig bent - in dit geval Jabbeke - naar Gilles.Paelinck@west-vlaanderen.be

  Je kan ook bellen naar 050 40 70 91 of 0492 43 80 67  (laatst gewijzigd:1-4-2021)
  Nieuws /