30328 - BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK - toekenning straatnaam 'Van Haveskerckestraat'
Het college van burgemeester en schepenen maakt hierbij bekend dat, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, zoals gewijzigd bij decreet van 29 november 2002, een openbaar onderzoek wordt geopend.

Dit openbaar onderzoek handelt over het toekennen van volgende nieuwe straatnaam:

Van Haveskerckestraat

Deze straatnaam, die principieel werd goedgekeurd in openbare vergadering van de gemeenteraad van 8 maart 2021, wordt toegekend aan de nieuwe openbare weg die wordt aangelegd in de verkaveling aan de straat Monnikenveld te Jabbeke (deelgemeente Jabbeke).

Het openbaar onderzoek loopt gedurende een termijn van 30 dagen van 29 maart 2021 tot en met 27 april 2021.

Het dossier ligt ter inzage van de bevolking aan het onthaal van het Gemeentehuis, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke, dit elke werkdag tijdens de openingsuren.

Eventuele opmerkingen en bezwaren kunnen schriftelijk worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen, p/a Gemeentehuis, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke, tot uiterlijk dinsdag 27 april 2021 om 16.30 uur.

Bekijk hier het wegenisplan(laatst gewijzigd:29-3-2021)