30324 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 26-03-2021 tot en met 24-04-2021 - Oude Dorpsweg 47 - het bouwen van een meergezinswoning (5 app.), een ééngezinswoning met een ingebouwde garage, 10 garageboxen, 1 open autostaanplaats, het aanleggen van een verharding na afbraak van de bestaande bebouwing
Clybouw Jan heeft een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een meergezinswoning (5 app.), een ééngezinswoning met een ingebouwde garage, 10 garageboxen, 1 open autostaanplaats, het aanleggen van een verharding na afbraak van de bestaande bebouwing

De aanvraag OMV_2020179536 heeft als adres Oude Dorpsweg 47 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 26-03-2021 tot en met 24-04-2021 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:26-3-2021)