30323 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 26-03-2021 tot en met 24-04-2021 - Bunderhoek 18 - het bouwen van een ééngezinswoning met een aangebouwde carport (een afwijking), het aanleggen van een verharding
De Molder Wim, De Molder Bart hebben een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een ééngezinswoning met een aangebouwde carport (een afwijking), het aanleggen van een verharding

De aanvraag OMV_2021017766 heeft als adres Bunderhoek 18 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 26-03-2021 tot en met 24-04-2021 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:26-3-2021)