30321 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 26-03-2021 tot en met 24-04-2021 - Stationsstraat 12 - het bouwen van een meergezinswoning (21 wooneenheden) met een ondergrondse parking (14 garages, 18 staanplaatsen, fietsenbergingen), het aanleggen van een verharding na het slopen van de bestaande bebouwing
BVBA Bouwkantoor Joost Danneels heeft een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een meergezinswoning (21 wooneenheden) met een ondergrondse parking (14 garages, 18 staanplaatsen, fietsenbergingen), het aanleggen van een verharding na het slopen van de bestaande bebouwing

De aanvraag OMV_2020167870 heeft als adres Stationsstraat 12 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 26-03-2021 tot en met 24-04-2021 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

Op verzoek van het schepencollege werd door een externe firma een 3D-visualisatie gemaakt op basis van de ingediende plannen. Deze 3D-visualisatie is slechts informatief en aldus niet rechtgevend of verbindend.(laatst gewijzigd:26-3-2021)