30319 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 26-03-2021 tot en met 24-04-2021 - Noordstraat 64 - het plaatsen van een mestsilo
Snauwaert Stefaan heeft een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over het plaatsen van een mestsilo

De aanvraag OMV_2021005313 heeft als adres Noordstraat 64 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de deputatie.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 26-03-2021 tot en met 24-04-2021 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:26-3-2021)