VOORBEREIDENDE WERKEN - HERAANLEG DORPSSTRAAT
In het gemeentelijk infoblad van januari werden de verwachte wegenwerken in de Dorpsstraat, tussen Aartrijksesteenweg en Kapellestraat, aangekondigd (zie ook de plannen van de voorgenomen werken op de gemeentelijke website via www.jabbeke.be/Details.aspx?detail=30247). Momenteel is het overleg bezig voor de coördinatie van de werken van de hoofdaannemer en de aanpassingen via de netbeheerders.

De aanwezigheid van alle leidingen voor de nutsvoorzieningen is gekend. Minder gekend is de precieze ligging van de leidingen naar plaats en diepte zoals ze in het verleden meestal onder het voetpad werden aangelegd. Kennis van deze ligging is van belang voor de wegname en de vervanging van sommige leidingen en huisaansluitingen. Daarom worden er op donderdag 11 maart en vrijdag 12 maart voorbereidende werken uitgevoerd.

Meer specifiek zal er door middel van proefsleuven een beeld gemaakt worden van de exacte ligging en het traject van de leidingen. Op die manier worden onverwachte omstandigheden in de loop van de werken zoveel als mogelijk vermeden, zodat de voortgang van de werken niet in het gedrang komt.

Om deze sonderingswerken te kunnen uitvoeren, zal het voetpad en eventueel de rijweg in de Dorpsstraat op enkele nog te bepalen plaatsen opengebroken en terug toegelegd worden. Het verkeer kan tijdelijk omgeleid worden via de Kapellestraat en Gistelsteenweg en er zal een tijdelijk parkeerverbod worden ingevoerd.

Deze werken zijn dus nog niet de definitieve start maar ter voorbereiding van de grote werken in april.

Meer weten?


Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden via 050 810 211 of gemeentehuis@jabbeke.be. Specifieke vragen in verband met de werken kunnen gesteld worden aan het bedrijf Olivier Construct via 051 333 030 of info@olivierconstruct.be.


(laatst gewijzigd:5-3-2021)
Nieuws /