VERBOD NIET ESSENTIËLE REIZEN - VERKLARING OP EER
Van 27 januari tot 1 maart mag je enkel naar het buitenland reizen om een essentiële reden. Je moet hiervoor altijd een verklaring op eer bij hebben.

𝗗𝗲𝘇𝗲 𝘃𝗲𝗿𝗸𝗹𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗽 𝗲𝗲𝗿 𝘃𝗶𝗻𝗱 𝗷𝗲 𝗼𝗽 https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/

Personen die regelmatig naar het buitenland gaan, bijvoorbeeld grensarbeiders of inwoners van grensgemeenten, moeten de verklaring op eer slechts één keer invullen voor een welbepaalde activiteit.

Dit verandert niets aan de bestaande regels betreffende het invullen van het PLF-document, testen en quarantaine voor reizigers.

Enkel essentiële reizen naar het buitenland zijn toegestaan:

 • reizen om professionele redenen
 • reizen van diplomaten, ministers, Staats- en regeringsleiders, leden van het Europees Parlement en gelijkgestelden
 • reizen omwille van dwingende gezinsredenen
 • reizen omwille van humanitaire redenen
 • reizen die studiegerelateerd zijn
 • verplaatsingen door inwoners van de grensgemeenten, hun directe buurgemeenten en de grensregio’s, als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor de activiteiten die eveneens in het land van hoofdverblijfplaats toegelaten zijn en noodzakelijk zijn
 • reizen om zorg te dragen voor dieren
 • reizen in het kader van juridische verplichtingen, voor zover noodzakelijk en dit niet digitaal kan gebeuren
 • reizen om dringende herstellingen te laten uitvoeren in het kader van de veiligheid van een voertuig
 • reizen in het kader van een verhuizing
 • doorreizen.


(laatst gewijzigd:27-1-2021)
Nieuws /