VRIJWILLIGERS VACCINATIECENTRA KUNNEN AANMELDEN VIA CENTRAAL PLATFORM
In ELZ (Eerstelijnszone) WE40, waartoe gemeenten Oostkamp, Beernem, Zedelgem en Jabbeke behoren, zijn de vaccinatiecentra De Valkaart in Oostkamp (voor de inwoners van Beernem en Oostkamp) en De Groene Meersen in Zedelgem (voor de inwoners van Jabbeke en Zedelgem) volop in opbouw.

In de vaccinatiecentra dienen vele taken volbracht te worden om zich goed te kunnen organiseren voor de burger: taken van medische aard, maar ook van logistieke en administratieve aard. We kregen al heel wat spontane hulpaanbiedingen om het vaccinatiecentrum te ondersteunen. Daarvoor zijn we alvast heel dankbaar! Er werd beslist om alle vrijwilligers te centraliseren op één platform, namelijk www.helpdehelpers.be. Wie zich dus wil aanmelden als vrijwilliger om te helpen in een vaccinatiecentrum registreert zich best via dit platform. Voor het samenstellen van de medische ploeg is de huisartsenkring aangesteld. Ook zij doen beroep op mensen die zich via ‘Help de Helpers’ aangeboden hebben om hun teams te vervolledigen. Vanuit de gemeenten zal vooral behoefte zijn aan logistieke hulp. Het gaat om vrijwilligers die willen instaan voor een goed verloop: parkeerwachters, mensen die ervoor zorgen dat iedereen zijn weg vindt, dat de richtlijnen (looplijnen, mondmaskers...) goed gevolgd worden.

Wil je dus graag een steentje bijdragen? Surf dan naar www.helpdehelpers.be en registreer je.(laatst gewijzigd:25-1-2021)
Nieuws /