VRIJSTELLING VAN MONDMASKER VOOR LIPLEZEN
Het dragen van een mondmasker is een essentieel middel om samen COVID-19 te bestrijden. Voor doven en slechthorenden is zo’n klassiek mondmasker echter belemmerend aangezien ze niet meer de mogelijkheid hebben om te liplezen. Het is voor deze personen dus zeer moeilijk om op die manier te converseren.

Daarom maakte het koninklijk besluit van 1 november 2020 een uitzondering voor deze doelgroep. Hierbij wordt toegestaan dat het mondmasker voor de strikt noodzakelijke tijd mag afgezet worden om te kunnen liplezen. Wanneer je in een dergelijke situatie terecht komt, mag het mondmasker dus voor korte duur afgezet worden met respect voor de afstandsregel van 1,5m.(laatst gewijzigd:20-1-2021)
Nieuws /