VRAGEN OMTRENT PROBLEMEN HUISVUILOPHALING IVBO
Sinds vorig jaar wordt alle afhaling van restafval, groenafval, PMD en papier verzorgd door de intergemeentelijke samenwerking IVBO. IVBO heeft intussen een kleine wijziging doorgevoerd aan het vroegere afhaalschema, zoals op de door de inwoners reeds ontvangen afvalkalender. Zo wordt nu twee keer per maand papier en karton afgehaald aan huis.

Anders worden nog enkele problemen gemeld met betrekking tot afhalen op specifieke locaties (vb. ver afgelegen woningen en dan afspraken voor de juiste plaatsing van de zakken, doodlopende straten die moeilijk bereikbaar zijn met de vrachtwagen en dergelijke). Graag melding hiervan aan gemeentehuis@jabbeke.be of 050/81 01 33 zodat dit over het geheel kan behartigd worden met IVBO.

De afvalkalender wordt jaarlijks gratis bedeeld per deelgemeente. Een bijkomende afvalkalender kan steeds bekomen worden bij de dienst onthaal in het gemeentehuis te Jabbeke en in het deelgemeentehuis te Varsenare.

Afvalkalender gemeente Jabbeke-Stalhille-Zerkegem
Afvalkalender gemeente Varsenare-Snellegem(laatst gewijzigd:13-1-2021)
Nieuws /