LOTING KIEZERS VOORBEREIDENDE LIJST GEZWORENEN ONLINE TE VOLGEN
De burgemeester deelt mee dat er op 18 januari 2021 om 16 uur in het gemeentehuis van en te Jabbeke, Dorpsstraat 3, met toepassing van de artikelen 218, 219 en 220 van het gerechtelijk wetboek, zal overgegaan worden tot de loting van de kiezers die op de voorbereidende lijst van gezworenen zullen ingeschreven.

De burgemeester zal worden bijgestaan door de schepenen Frank Casteleyn en Geert Deprée.

De loting gebeurt in het openbaar en kan enkel online gevolgd worden via deze link.

opname live event(laatst gewijzigd:13-1-2021)
Nieuws /