RECYCLEER VOORTAAN JE OUDE MATRAS GRATIS OP HET CONTAINERPARK
Op 1 januari 2021 gaat de aanvaardingsplicht van matrassen van kracht. Producenten en invoerders van matrassen zijn vanaf dan verantwoordelijk voor de terugname en het beheer van afgedankte matrassen. Het nieuwe beheerorganisme Valumat zal die uitgebreide producentenverantwoordelijkheid in goede banen leiden. Consumenten kunnen met hun oude matrassen vanaf 1 januari 2021 gratis terecht op het recyclagepark en bij een groot aantal eindverkopers. Die nemen de oude matras van hun klanten vrijwillig terug als die bij hen een nieuwe matras aankopen.

Tips voor het inleveren van je oude matras


Bewaar je matras steeds in een droge omgeving, maar niet te lang. Zorg er steeds voor dat je je oude matras droog aanbiedt op een inzamelpunt. Dat is een absolute voorwaarde voor recyclage van matrassen.(laatst gewijzigd:6-1-2021)
Nieuws /