COVID-19 - NIEUWS UIT DE EERSTELINSZONE ELZ WE40
De 4 lokale besturen van de gemeenten Beernem, Oostkamp, Zedelgem en Jabbeke werken samen in het kader van de eerstelijnszone, die 'ELZ WE40' genoemd wordt. Ter bestrijding van de Covid-19-pandemie werd een Covid-team samengesteld waarin elke gemeente vertegenwoordigd is.

Voor de 4 gemeentes werd één huisarts voorgedragen als aanspreekpunt, die op zijn beurt in contact staat met de teamleider van het Covid-team, Mieke Puystjens.

Voor de ELZ WE40 kan eveneens beroep gedaan worden op een lokale field agent, in functie van de contacttracing of covid-coaching, die langsgaat bij de mensen die positief getest werden op het coronavirus.

Elk lokaal bestuur voorziet eveneens in een huisbezoeker die in eerste instantie telefonisch contact opneemt met deze mensen die nood hebben aan extra ondersteuning. De huisbezoeker brengt de noden in kaart en helpt de mensen verder tijdens hun thuisisolatie. De contacten van de mensen worden doorgegeven aan de verantwoordelijken van het centrale contactonderzoek.

Huisartsen, apothekers of eventuele andere derden kunnen melding doen van een situatie waar extra ondersteuning nodig is bij de teamleider Mieke Puystjens. Zij neemt eveneens de coördinatie van de pool huisbezoekers en de field agent op zich.

Huisbezoekers identificeren zich steeds aan de hand van een badge van de eerstelijnszone met hun naam en foto op. Bij twijfel over deze persoon kan steeds contact opgenomen worden met Mieke Puystjens op het gsm nr. 0471/607023. Indien zij niet beschikbaar is, kan het regionaal aanspreekpunt op het gsmrnummer 0491/87 68 91 gecontacteerd worden.(laatst gewijzigd:10-12-2020)
Nieuws /