BESLUIT GOUVERNEUR VERBOD OP VUURWERK, VERBRANDEN IN OPEN LUCHT EN GEBRUIK PYROTECHNISCHE ARTIKELEN
Besluit van de gouverneur van West-Vlaanderen houdende het verbod op vuurwerk, het verbranden in open lucht en het gebruik van pyrotechnische artikelen.(laatst gewijzigd:19-11-2020)
Nieuws /