TOCH AFGELASTINGEN KAMPEN EN INDOOR SPORTACTIVITEITEN -12-JARIGEN?
Initieel was het gemeentebestuur in de overtuiging dat de activiteiten voor de -12 jarigen zouden kunnen doorgaan. Evenwel gelet op het ministerieel besluit dat op 28 oktober werd gepubliceerd en dat voorziet in artikel 8, 7° dat sportzalen enkel open kunnen blijven voor ‘groepen van kinderen tot en met 12 jaar in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het verplicht onderwijs’ en voor ‘sportstages en -kampen georganiseerd door de lokale overheid voor kinderen tot en met 12 jaar’.

De aard en de omvang van de genomen veiligheidsmaatregelen, maken dat dit strikt moet geïnterpreteerd worden. Daardoor dreigen heel wat activiteiten (dansen, minivoetbal, badminton, turnen e.a.) niet te kunnen doorgaan. Door de dienst Vrije Tijd wordt met de initiatiefnemers gecommuniceerd.(laatst gewijzigd:29-10-2020)
Nieuws /