30016 - Bekendmaking beslissing - Zwanestraat onderbroken voor doorgaand verkeer - plaatsen container - werfinrichtingIn het kader van een goede werfuitvoering voor bouwwerken aan de Dorpsstraat 42, wordt de Zwanestraat tussen de Dorpsstraat en Zwanestraat nummer 1 voor een periode van 4 maanden (aanvang 13 oktober 2020 - vermoedelijke einddatum 15 februari 2020) afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Evenwel wordt aan de bouwheer opdracht gegeven om steeds een doorgang te vrijwaren aan de oostzijde van de Zwanestraat van anderhalve meter voor de trage weggebruiker en in het bijzonder voor de voetgangers en mensen met een beperking.

Voor aanvullende informatie kan u terecht bij Dylan Noppe (projectleider) via 0497/42 07 99 of via dylan@gedan.be.