30014 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 29-10-2020 tot en met 27-11-2020 - Nieuwenhovedreef 2 - het bouwen van een alleenstaande woning met een ruimte voor vrij beroep (een afwijking), het bouwen van een berging, het aanleggen van een verharding, parkeerplaatsen, zwembad, het rooien van hoogstammige bomen
Stroef Isabelle heeft een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een alleenstaande woning met een ruimte voor vrij beroep (een afwijking), het bouwen van een berging, het aanleggen van een verharding, parkeerplaatsen, zwembad, het rooien van hoogstammige bomen

De aanvraag OMV_2020122375 heeft als adres Nieuwenhovedreef 2 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 29-10-2020 tot en met 27-11-2020 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:29-10-2020)