30013 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 29-10-2020 tot en met 27-11-2020 - Dorpsstraat 62 - het uitbreiden van de bestaande bakkerij, het aanleggen van een zwembad
Sanders – Monteyne Jurgen en Shirley hebben een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het uitbreiden van de bestaande bakkerij, het aanleggen van een zwembad

De aanvraag OMV_2020127231 heeft als adres Dorpsstraat 62 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 29-10-2020 tot en met 27-11-2020 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:29-10-2020)