30004 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 29-10-2020 tot en met 27-11-2020 - Bitterstraat 4 - het bouwen van twee eengezinswoningen met een garage en een carport, het aanleggen van een verharding
Duron Leon heeft een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van twee eengezinswoningen met een garage en een carport, het aanleggen van een verharding

De aanvraag OMV_2020092660 heeft als adres Bitterstraat 4 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 29-10-2020 tot en met 27-11-2020 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:29-10-2020)