LEERPLICHTONDERWIJS BLIJFT VOORLOPIG IN CODE GEEL
Het leerplichtonderwijs blijft voorlopig in fase geel met een fijnmazige aanpak. Die aanpak blijft het mogelijk maken om indien nodig lokaal te schakelen naar een andere kleurencode.

Cijfers stabiel


Het aantal besmettingen en quarantaines van leerlingen en leraren basis- en secundair onderwijs blijft immers redelijk stabiel, volgens het onderzoek van de CLB's. De meeste besmettingen blijken bovendien te herleiden tot situaties buiten de schoolmuren. Dat er vooral getest wordt omwille van het vertonen van COVID-19 symptomen of een nauw contact binnen de gezinscontext, bevestigt die stelling.

De gedetailleerde draaiboeken en strikte veiligheidsvoorschriften én de nauwgezette naleving van die voorschriften binnen een strikt gecontroleerde omgeving, leveren binnen de schoolmuren betere resultaten op het vlak van de verspreiding van COVID-19 op dan erbuiten.

Aanpassing draaiboeken


Uiteraard is het onderwijs geen eiland in de maatschappij. Het virus verspreidt zich razendsnel en zowat alle maatschappelijke geledingen voeren bijkomende en drastische maatregelen in. Ook binnen het onderwijs is er bereidheid om over te schakelen naar code oranje. Daarom overleggen de onderwijspartners op maandag 19 oktober 2020 verder over een aanpassing van de bestaande draaiboeken gericht op veiligheid, praktische haalbaarheid, onderwijskwaliteit en het welzijn van de leerlingen en het onderwijspersoneel.

Scholen maximaal openhouden


Om de scholen maximaal open te kunnen houden, vraagt het Vlaamse Onderwijsveld ondertussen met aandrang dat de samenleving nu duidelijk prioriteit geeft aan het onderwijs, aan de leerlingen en het onderwijspersoneel. Concreet dringen de onderwijspartners bijvoorbeeld aan op verdere maatregelen in het kader van de vervoersstromen.(laatst gewijzigd:15-10-2020)
Nieuws /