29979 - Aankondiging publieke consultatie ontwerp-natuurbeheerplan voor de Hoge Dijken te Jabbeke en Oudenburg.
Voor de Hoge Dijken, gelegen te Jabbeke en Oudenburg, werd in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos door het studiebureau Sweco een natuurbeheerplan opgemaakt.

Dit plan gaat in openbaar onderzoek van 15 oktober 2020 tot en met 15 november 2020 en ligt in deze periode ook ter inzage van het publiek en dit bij het:

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) VAC West-Vlaanderen
Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2
8000 Brugge
Inzage in het document na afspraak op:aves.wvl.anb@vlaanderen.be

en bij de
Gemeente Jabbeke
Gemeentehuis Jabbeke
Dorpsstraat 3
8490 Jabbeke

Het natuurbeheerplan is samen met de bijlagen ook digitaal te raadplegen en te downloaden via de website van de gemeente: www.jabbeke.be of van het Agentschap voor Natuur en Bos: natuurenbos.be/beheerplanhogedijken

kaartenbundel
natuurbeheerplan

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk of via e-mail gericht worden aan Evy Dewulf, Agentschap voor Natuur en Bos, Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1/2, 8000 Brugge; E-mail: kustwesthoek.anb@vlaanderen.be

Eveneens wordt een wandeling voorzien door het plangebied, waarbij de visie en belangrijkste beheermaatregelen zullen worden toegelicht. Je wordt vriendelijk uitgenodigd op deze wandeling op zondag 1 november om 14u aan de parking van de Grote Zaagbek (kant Korte Vijfwegstraat). OPGELET : DEZE WANDELING IS GEANNULEERD

(laatst gewijzigd:15-10-2020)