NIEUWE RICHTLIJNEN COVID 19 DRANKGELEGENHEDEN EN RESTAURANTS
Op 9 oktober werden de nieuwe richtlijnen ter bestrijding van Covid 19 bekendgemaakt. Om elke discussie te vermijden worden voor café's en restaurants de nationale richtlijnen gedefinieerd.
  • Drankgelegenheid: plaats toegankelijk voor het publiek bedoeld voor de consumptie van al dan niet alcoholische dranken ter plaatse, ook al is deze activiteit slechts bijkomstig. Hiermee worden meer bepaald bedoeld cafés, bars, tapgelegenheden, theehuizen, cafetaria’s en elke andere plek waar alcoholische en niet alcoholische dranken worden aangeboden voor verbruik ter plaatse
  • Restaurant: plaats toegankelijk voor het publiek in hoofdfunctie bedoeld om maaltijden te bereiden en/ of ter beschikking te stellen van het publiek die ter plaatse worden genuttigd of meegenomen worden en die op zijn minst voldoen aan de volgende specifieke regels in geval van verbruik ter plaatse

Een handelszaak wordt enkel beschouwd als een restaurant indien het beschikt over een toelating afgeleverd door het FAVV, voor het uitvoeren van activiteit 1.1: Detailhandel in levensmiddelen.

Voor aanvullende informatie kun je steeds terecht op www.info-coronavirus.be en op www.jabbeke.be/corona.(laatst gewijzigd:12-10-2020)
Nieuws /