29970 - 07/10/2020 - GEMEENTERAAD 5 OKTOBER 2020 - Ruimtelijke planning - woonbeleid - verkaveling Varsenare-Noord - verdere regeling procedure - verkoop
Door de gemeenteraad werd op 4 november 2019 een beslissing genomen voor de regeling van de verkoopprocedure voor de gemeentelijke verkaveling Varsenare-Noord.

Daarna werd overgegaan tot een laatste publicatie en afsluiting van de kandidatenlijst op 20 maart 2020, waarbij in totaal 189 kandidaten werden ingeschreven.

Daarna werd het administratief onderzoek gedaan over de kandidatenlijst.

Uiteindelijk kunnen 10 kandidaten weerhouden worden voor toewijzing:(…)

Dan is de procedure zo dat er gewerkt wordt met loting, in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder, voor de keuze van het lot.

Omdat het gaat om een verkaveling met enerzijds alleenstaande woningen (die vrij kunnen gekozen worden), maar anderzijds ook om samengeschakelde woningen (waarbij het aangewezen is dat er van meet af aan zoveel als mogelijk samengeschakeld gebouwd wordt) wordt een aanpassing van de verkoopprocedure voorgesteld.

Daarbij wordt de mogelijkheid gelaten om op het einde van de loting kandidaten met als keuze een halfopen bebouwing samen rond de tafel te zetten met als doel zoveel als mogelijk wachtgevels te vermijden. Het script voor de loting met toekenning van de percelen moet dan als volgt worden aangepast:
De volgorde van de loting wordt geregistreerd, er wordt dus niet onmiddellijk overgegaan tot het kiezen van een lot.
Nadat de volledige volgorde bekend is, geven de kandidaten in volgorde hun voorkeur aan.
o De percelen voor open bebouwing worden onmiddellijk toegekend.
o De gekozen percelen voor halfopen bebouwing dienen (voor zover mogelijk) per 2 aan te sluiten bij elkaar om wachtgevels te vermijden en koppelbouw te voorzien. Indien dit niet het geval is bij het aangeven van de voorkeursperceel van de kandidaten, wordt de laatst uitgelote kandidaat met voorkeur voor halfopen bebouwing verplicht om zijn voorkeur in kader van de verplichte koppeling aan te passen. Deze aanpak wordt herhaalt tot alle percelen (voor zover mogelijk) halfopen bebouwing per twee gekoppeld zijn.


BESLUIT:

Artikel 1:
De gemeenteraad verleent goedkeuring voor het aanpassen van het verkoopreglement voor die kandidaten die kiezen voor een halfopen bebouwing.

Artikel 2:
De gemeenteraad verleent goedkeuring voor de volgende verkopen (10) in het kader van de verkoopprocedure: (…)

(laatst gewijzigd:7-10-2020)