29972 - 07/10/2020 - OCMW-RAAD - BESLISSINGEN 5 OKTOBER 2020

Bekendmaking in toepassing van artikel 285 decreet lokaal bestuur Beslissingen OCMW-raad Jabbeke – 5 oktober 2020


Aanwezig:
Voorzitter: Bourgois Chris
Burgemeester: Vanhessche Daniël
Schepenen: Casteleyn Frank, Deprée Geert, Coudeville Claudia, Pollet Jan
Raadsleden: Acke Joël, Bogaert Hendrik, Madoc Reinhart, Orbie Geert, Despiegelaere Hilde, Dhaese Annemieke, Hendrickx Nadia, Vermaut Han, Hallemeersch Peter-Jan, Vandermeersch Carine, Vandenberghe Wim, Vandenbroucke Ilse, Berton Piet, Vanden Broucke Marleen, Coudyzer Werner, Debackere Lieselotte
Algemeen directeur: Gabriël Acke


Afwezig of verontschuldigd: Storme Paul

  1. Goedkeuring verslag vorige zittingen
    Goedkeuring aan het verslag van de zitting van 7 september 2020.


  2. Lokaal sociaal beleid - samenwerkingsverband GBO WE 40 - samenwerkingsovereenkomst - ontwerp
    Goedkeuring voor de overeenkomst tussen de samenwerkende kernpartners van het samenwerkingsverband GBO WE40 en om hiervoor acties te nemen op in het BBC. Vraag voor akkoord dat Gemeente Oostkamp voor de samenwerking GBO WE40 optreedt als aanvragend bestuur en beherende gemeente ten opzichte van de Vlaamse Overheid.


  3. De besluiten zijn ter inzage van de inwoners van 7 oktober 2020 tot 9 november 2020 in het gemeentehuis, Dorpsstraat 3 - dienst secretarie, iedere werkdag tijdens de kantooruren.

(laatst gewijzigd:7-10-2020)