DREMPELWAARDES AANTAL BESMETTINGEN VOORLOPIG OVERSCHREDEN
De voorbije dagen werd in de gemeente Jabbeke een hoger aantal besmettingen met Covid-19 vastgesteld. Er moet benadrukt worden dat het hier evenwel om een eerste signaal gaat.

De besmettingen in de gemeente worden gemonitord aan de hand van drie indicatoren met een drempelwaarde:
  • De cumulatieve incidentie (nieuwe besmettingen) in de laatste zeven dagen
  • De rapportage van nieuwe gevallen gedurende minstens vijf dagen.
  • Een stijgend aantal nieuwe gevallen gedurende vier van de voorbij zeven dagen.

Gelet op het feit dat er meerdere drempelwaardes werden overschreden, komt de gemeente Jabbeke in een alertfase en wordt er door het Agentschap Zorg en Gezondheid verder onderzoek gestart. Op dit moment is er voor de gemeente Jabbeke een cumulatieve incidentie van 108 bereikt, waarbij het hoofdzakelijk individuele gevallen met enkele gezinsuitbreidingen betreft.

Indien er bijkomend onderzoek moet gebeuren, wordt contact opgenomen met de zorgraad van de eerstelijnszone om af te toetsen of er hulp nodig is bij het opstarten van het brononderzoek. Het eventuele brononderzoek houdt in dat extra personen bevraagd worden naar de bezochte plaatsen tijdens de incubatieperiode, waardoor er gerichte maatregelen kunnen worden genomen.

Aan de bevolking wordt met aandrang verzocht om alle maatregelen na te leven om zo de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en volledige medewerking te verlenen bij eventueel verder brononderzoek.Op dit ogenblik is er nog geen nood aan extra maatregelen. Hou alvast de gemeentelijke communicatiekanalen in de gaten voor opvolging.

Hanteer steeds de zes gouden regels en bovenal, draag een mondmasker om jezelf en anderen te beschermen:

  • Respecteer de hygiëneregels;
  • Doe je activiteiten liefst buiten;
  • Denk aan kwetsbare mensen;
  • Hou afstand
  • Beperk je nauwe contacten;
  • Volg de regels over bijeenkomsten

Je kunt verdere informatie steeds nalezen via deze website en de informatiewebsite www.info-coronavirus.be.(laatst gewijzigd:5-10-2020)
Nieuws /