29951 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 01-10-2020 tot en met 30-10-2020 - Legeweg 43 - het slopen van de serres, regenwaterciternes en opslagtanks, het verwijderen van steenslagverharding
BV Franco Building heeft een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het slopen van de serres, regenwaterciternes en opslagtanks, het verwijderen van steenslagverharding

De aanvraag OMV_2020110699 heeft als adres Legeweg 43 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 01-10-2020 tot en met 30-10-2020 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:1-10-2020)