29949 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 01-10-2020 tot en met 30-10-2020 - Westernieuwweg 19 - het verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning (een afwijking)
Noël Seppe heeft een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning (een afwijking)

De aanvraag OMV_2020094621 heeft als adres Westernieuwweg 19 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 01-10-2020 tot en met 30-10-2020 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke(laatst gewijzigd:1-10-2020)