29945 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 01-10-2020 tot en met 30-10-2020 - Cathilleweg 22, 24a, 24b - het regulariseren van de verbouwing van een zonevreemde woning met het opstarten van een B&B met 1 kamer (Cathilleweg 22)
Verdonck Michael heeft een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het regulariseren van de verbouwing van een zonevreemde woning met het opstarten van een B&B met 1 kamer (Cathilleweg 22)

De aanvraag OMV_2020064370 heeft als adres Cathilleweg 22, 24a, 24b te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 01-10-2020 tot en met 30-10-2020 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:1-10-2020)