29943 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 01-10-2020 tot en met 30-10-2020 - Aartrijksesteenweg 91 - het herbouwen van een woning op gewijzigde plaats, het herbouwen van verschillende bijgebouwen op gewijzigde en dezelfde plaats, het bouwen van een paardenstal, het aanleggen van paardenpiste, zwembad en verhardingen
Vigneron – Hullebus Ludovic en Sandy hebben een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het herbouwen van een woning op gewijzigde plaats, het herbouwen van verschillende bijgebouwen op gewijzigde en dezelfde plaats, het bouwen van een paardenstal, het aanleggen van paardenpiste, zwembad en verhardingen

De aanvraag OMV_2020095193 heeft als adres Aartrijksesteenweg 91 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 01-10-2020 tot en met 30-10-2020 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:1-10-2020)