29942 - 25/09/2020 - AGENDA GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD 5 OKTOBER 2020 - 20U
De voorzitter van de gemeenteraad en de OCMW-raad verzoekt de leden van de gemeenteraad en de OCMW-raad te vergaderen op maandag 5 oktober 2020 om 20 uur in het Vrijetijdscentrum te Jabbeke (spiegelzaal) om reden van ‘social distancing’.

Voorafgaand aan de gemeenteraad wordt op donderdag 1 oktober 2020 om 19 uur de technische commissie georganiseerd via digitale procedure.

Deze vergadering wordt ten behoeve van het openbaar karakter live uitgezonden via de webstek www.jabbeke.be.

AGENDA GEMEENTERAAD

1 Goedkeuring verslag vorige zitting
2 Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen - vaststellen van de werkingsbijdrage voor het dienstjaar 2021
3 Erfgoed - ILV Raakvlak - Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst Brugge en Ommeland - beleidsplan 2021-2026
4 Intergemeentelijke samenwerking - TMVS - buitengewone algemene jaarvergadering - 8 december 2020 - agenda
5 Intergemeentelijke samenwerking - Fluvius OV - Buitengewone Algemene vergadering - 9 december 2020 - agenda
6 Intergemeentelijke samenwerking - Fluvius West - Buitengewone Algemene Vergadering - 10 december 2020 - agenda
7 Intergemeentelijke samenwerking - Imewo - algemene vergadering in buitengewone zitting - 14 december 2020 - agenda
8 Intergemeentelijke samenwerking - Fluvius - openbare verlichting - administratieve formaliteiten - verlijden van notariële akte
9 Mobiliteit - fietsfondsdossier - minnelijke verwerving grond voor aanleg losliggend fietspad Aartrijksesteenweg - ontwerpakten
10 Ruimtelijke planning - woonbeleid - verkaveling Varsenare-Noord – verdere regeling procedure - verkoop
11 Patrimonium - Mariënhovedreef - kosteloze grondafstand - ontwerp
12 Ruimtelijke Ordening - straatnaamgeving - toekenning straatnaam voor verkaveling aan Kroondreef (Jabbeke) - definitieve vaststelling
13 Ruimtelijke Ordening - straatnaamgeving - toekenning straatnaam voor verkaveling aan Ketelweg (Jabbeke) - definitieve vaststelling
14 Leefmilieu - samenwerkingsverband Vloethemveld - vzw Vloethemveld - budget 2021 - toekenning startsubsidie
15 Patrimonium - gemeentehuis Jabbeke - fase 1 - nieuwbouwgedeelte - aankoop meubelen - ontwerp
16 Financiën - BBC 2020 - meerjarenplan 2020-2025 – opvolgingsrapportering semester 1-3
17 Financiën - woonbeleid - Gemeentebelastingen - gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen - 2020 - herneming/ aanpassing

AGENDA OCMW-RAAD

1 Goedkeuring verslag vorige zitting
2 Lokaal sociaal beleid - samenwerkingsverband GBO WE 40 - samenwerkingsovereenkomst - ontwerpToelichting gemeenteraad
Toelichting OCMW-raad(laatst gewijzigd:25-9-2020)