VOLTIJDS KINDERBEGELEIDER (40u) - GROEPSOPVANG - SAMENWERKENDE ONTHAALOUDERS
Voor onze groepsopvang De Zwaantjes zijn wij op zoek naar een voltijdse kinderbegeleider. Heb je een warm hart voor baby's, peuters en kleuters? Wil je hen de eerste stapjes in de wereld helpen zetten? Ondersteun je graag kinderen in hun ontwikkeling en ouders in hun opvoeding? Wil je graag kinderen opvangen, maar is het niet praktisch om dit bij je thuis te doen? Hou je werk en privé graag gescheiden? Dan is deze functie jou op het lijf geschreven! Je vangt samen met 3 collega's maximum 16 kinderen op.

Je bent minstens 21 jaar en spreekt vloeiend Nederlands. Je kan een uittreksel uit het strafregister (model 2) voorleggen en je verkeert in goede gezondheid. Je beschikt over de nodige kwalificatie (of bent bereid deze te behalen voor 1 april 2024).

Je kan flexibel inspelen op onverwachte situaties. Je bent betrouwbaar in het omgaan met kinderen, ouders en de dienst. Je durft jezelf in vraag te stellen en wil bijleren. Daarnaast sta je open voor begeleiding en ondersteuning van de dienst en kan je op een respectvolle manier je grenzen aangeven. Je kan omgaan met een diversiteit aan kinderen en gezinnen.

JOBGERELATEERDE COMPETENTIES


 • Het kind begeleiden bij het leren van de dagelijkse handelingen
 • Werken met kinderen: Zuigelingen van 0 tot 3 jaar
 • Samenwerken met het gezin als partner in de opvoeding
 • Het gedrag en de evolutie van het kind observeren
 • De ouders, familie en leerkrachten informeren
 • Eten klaarmaken en het kind eten en drinken geven
 • Spelactiviteiten organiseren
 • Het kind helpen bij ontwikkelings- en leeractiviteiten
 • De leefruimtes en het textiel van het kind onderhouden
 • Opvolggegevens van de betrokkene registreren
 • Informatie uitwisselen met het team, familie, administratieve diensten en verzorgend personeel
 • Omgaan met een diversiteit aan kinderen, gezinnen, externen en collega's
 • Het kind onthalen en begeleiden bij aankomst
 • Het kind wassen en verzorgen
 • Comfortzorg verschaffen, troosten (wiegen, knuffelen, …)

PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES


 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Contactvaardig zijn
 • Plannen (= ordenen)
 • Regels en afspraken nakomen
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Samenwerken als hecht team
 • Klantgerichtheid

AANBOD


 • Een samenwerkingsovereenkomst in het Sui generisstatuut voor onthaalouders
 • Een job waarbij je gewaardeerd, begeleid en ondersteund wordt door de organisator gezinsopvang (Dienst onthaalouders)
 • Je ontvangt maandelijks een belastingvrije onkostenvergoeding, afhankelijk van het aantal kinderen en opvangdagen en deelt in de gezamenlijke kosten van de opvang
 • Opbouw van rechten voor kinderbijslag, terugbetaling van gezondheidskosten en pensioen
 • Vervangingsinkomen bij (beroeps)ziekte, moederschapsrust, invaliditeit en arbeidsongeval
 • Verzekering voor jezelf en de opvangkinderen
 • De dienst zorgt grotendeels voor je administratie en een stipte uitbetaling van je vergoeding
 • Voldoende opleidingen en bijscholingen op maat
 • Steun bij de praktische opvolging van de kinderen
 • Je job als onthaalouder is combineerbaar met loopbaanonderbreking of tijdskrediet
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk en uiterlijk december 2020

PLAATS VAN TEWERKSTELLING


OCMW Jabbeke
Caverstraat 16
8490 Jabbeke

WAAR EN HOE SOLLICITEREN?


Solliciteren kan via e-mail. Word jij onze nieuwste onthaalouder? Of heb je nog prangende vragen? Neem contact op met Sieska Sevenant, dienstverantwoordelijke dienst onthaalouders op het nummer 050/81 01 87 of via onthaalouders@jabbeke.be en bezorg het ingevulde sollicitatieformulier!(laatst gewijzigd:16-9-2020)
Nieuws /