BOSEXPLOITATIEWERKEN IN HET BOS VAN VLOETHEMVELD
Bossen beheren betekent evenveel als ze een grote toekomst bieden. Natuur en Bos wil bossen robuust en veerkrachtig maken en houden. Ook in het Vloethemveld. Dat wil zeggen: een grotere variatie realiseren met meer natuurwaarde. Zo worden ze sterker, zullen ze beter bestand zijn tegen droogtes en plagen en zorgen ze voor een hogere biodiversiteit. In 2019 werd door de boswachters zorgvuldig aangegeven welke bomen gekapt konden worden, om zo andere bomen te kunnen laten doorgroeien.

Duurzaam bosbeheer via dunning


In het Vloethemveld wordt ten laatste eind 2021 gedund door een exploitant. Dat betekent dat zeer gericht bomen weggenomen worden ten voordele van andere. Het bos blijft dus uiteraard gewoon een bos. In het gebied zullen dat om en bij de 700 bomen zijn, van verschillende grootteorde. Volgend plantseizoen worden 800 bomen en struiken aangeplant, deels onder bestaand bos, deels als bosuitbreiding.

Op die manier wordt licht gecreëerd in het bos, opdat toekomstbomen volop kunnen doorgroeien. Het laat ook inheemse bomen, struiken en planten toe te kiemen op de gecreëerde lichtrijke plekken. Door gericht beheer zorgen we ervoor dat het bos natuurlijker en meer divers wordt.

De natuurlijke verjonging van inheemse soorten wordt gestimuleerd. Kleine open zones zorgen voor licht, wat goed is voor de ontwikkeling van tal van struiken, grassen en kruiden. Tal van dieren zoals vlinders en kevers, maar ook planten profiteren daarvan. Deze werken kaderen in het goedgekeurde bosbeheerplan voor het Vloethemveld. Daarin zijn maatregelen opgenomen om te komen tot Europees beschermde boshabitats.

Lokaal hout


Actief en doordacht bosbeheer zorgt voor ook voor lokale houtproductie. Houtproducten zijn opslagplaatsen voor koolstof en ze zijn veel milieuvriendelijker dan fossiele brandstof of de productie van andere bouwmaterialen, zoals beton of plastic. Een beperkt aantal bomen met hoge houtkwaliteit worden door Natuur en Bos zelf geveld en worden verkocht op het jaarlijkse Vlaamse houtpark. Nadien worden ze lokaal verwerkt tot duurzame houtproducten, zoals tafelbladen of trappen.

Ook zullen er in eigen regie én door particuliere brandhoutzagers kleinere loten hout geveld worden. Voor de particulier komt er in het najaar van 2020 ook een mogelijkheid om los hout te kopen. Tijdens de werken is tijdelijke hinder mogelijk en worden bepaalde delen mogelijk ontoegankelijk. Eventuele schade aan dreven wordt hersteld na de exploitaties.

Voor je eigen veiligheid is het belangrijk om de signalering te respecteren. Dankjewel alvast!

Wil je weten waarom Natuur en Bos bomen kapt, bekijk dan het filmpje op www.natuurenbos.be/kappenvanbomen.

Vloethemveld domeinbos heeft FSC-nummer CU-FM/COC-804128-AW-03. ANB streeft naar het certificeren van de bossen die het beheert via het FSC-certificaat. Bijgevolg zijn dit bomen afkomstig uit FSC-gecertificeerde bossen, waar verantwoorde duurzame houtoogst en bosbeheer vooropstaat. De certificatie wordt door een onafhankelijke instelling beoordeeld. De bossen voldoen dus aan de principes en criteria van FSC (Forest Stewardship Council). Meer informatie vind je op www.fsc.be.(laatst gewijzigd:27-7-2020)
Nieuws /