CORONACRISIS - GEMEENTELIJKE RELANCEMAATREGELEN
Door de gemeenteraad werden de volgende ondersteunende maatregelen goedgekeurd:

 1. Steunmaatregelen aan kwetsbare gezinnen via het OCMW

  Geraamd wordt dat OCMW Jabbeke uit verschillende ‘coronafondsen’ een bijkomende dotatie ontvangt van 38.919 euro. Door het OCMW worden passende ondersteunende maatregelen genomen ten behoeve van kwetsbare gezinnen en dit in het kader van energie, wonen, werk en sociale bescherming, kinderopvang en voedselhulp. Meer informatie kan bij OCMW Jabbeke via het telefoonnummer 050/81 01 80 of via mail aan ocmw@jabbeke.be.

 2. Voor de sector lokale economie

  Door de Vlaamse overheid waren midden juni 263 hinderpremies en 524 compensatiepremies voor bedrijven in Jabbeke uitbetaald, met een geraamd bedrag van 1,5 miljoen euro.

  De gemeente ontvangt geen subsidie, maar wenst vanuit haar eigen middelen te ondersteunen. Er werd niet gekozen voor aanvullende subsidies of eenmalige aankoopbons omdat dit weinig selectief is in zijn ondersteuning en omdat een dergelijke gemeentelijke actie dan slechts een heel beperkte bijkomende steun is ten opzichte van de federale en Vlaamse steunmaatregelen.

  Er werd op advies van de Raad voor Lokale Economie wel goedkeuring gegeven voor het ter beschikking stellen van ontsmettend materiaal en voor een subsidie bij de aankoop van handdesinfectie-apparatuur. Daarnaast komt er een ondersteunende actie ‘Win uw kasticket terug’. Voor verdere info kan je terecht via www.jabbeke.be/bestanden/CoronaLokaleEconomie.pdf.

  Daarnaast werd er door de gemeenteraad ten principiële beslist om de beschikbare middelen te investeren in het uitwerken van een concept ‘Smart Cities’, waarbij dan gepoogd wordt om het lokale middenstandsinitiatief te koppelen aan doelgerichte initiatieven zoals de fietsmobiliteit.

 3. Voor de sector sport, jeugd en cultuur

  De gemeente ontvangt van de Vlaamse overheid extra middelen voor cultuur, sport en jeugd - 153.499 euro. Vrijetijdsverenigingen die gebruik maken van gemeentelijke infrastructuur, betalen in Jabbeke geen vergoedingen. In het algemeen wordt afgesproken om, ondanks de verminderde activiteit ten gevolge van de coronacrisis, het subsidieniveau voor alle verenigingen aan te houden.

  Verder werd een geheel van relancemaatregelen voor sport, jeugd en cultuur goedgekeurd. Voor de belanghebbende verenigingen en initiatiefnemers, de volledige teksten onder www.jabbeke.be/bestanden/CoronaSJC.pdf.

  De krachtlijnen van de relancemaatregelen voor het verenigingsleven zijn de volgende:
  • Het terugbetalen van de effectief geleden schade (dus geen vergoedingen van winstderving, minderontvangst, winstverwachting of spontane terugbetaling lidgelden of huurgelden).
  • Het ten laste nemen van de specifieke kosten verricht voor de aankoop van veiligheidsmateriaal.
  • De terugbetaling van de specifieke kosten voor jeugdverenigingen in het kader van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen bij zomerkampen.
  • Een gemeentelijke tussenkomst van 75% bij de aankoop door verenigingen van EHBO-materiaal.
  • Ondersteuning van hernemend en nieuw op te starten verenigingsinitiatief dat doorgaat in één van de gemeentelijk culturele centra of gebouwen voor vrijetijd en gericht is op een breed publiek verder dan de leden van de vereniging.
  • Ondersteuning van wijk-, kermis- en marktinitiatieven.
  • Een bijzondere aanvullende coronadotatie voor verenigingen die ten gevolge van de coronacrisis specifieke noden hebben.(laatst gewijzigd:8-7-2020)
Nieuws /