START HERAANLEG GEDEELTE DORPSSTRAAT
Vandaag start de werfvoorbereiding voor de heraanleg van een gedeelte van de Dorpsstraat. Het betreft de aanleg van busperrons, het vernieuwen van het straatmeubilair en groenaanleg.

BESTAANDE TOESTAND


De werken gebeuren in drie fasen:
  • FASE 1 : Aanleg bushalte langs de zuidzijde van de Dorpsstraat
  • FASE 2 : Aanleg van de bushalte langs de Noordzijde van de Dorpsstraat
  • FASE 3 : Resterende afwerkingen + her opvoegen van de Dorpsstraat

ONTWORPEN TOESTAND


Bij de fasering van de werken wordt rekening gehouden met het kleinschalige karakter van de diverse werken, waarbij de veiligheid dient gewaarborgd en maximale doorgang moet worden verleend aan de weggebruikers.

Geen gemeentelijk dossier dat meer in debat komt dan de mobiliteit. Dit belangt ons ook allen aan en wij ondervinden dagelijks zelf de mobiliteitskeuze. In het bijzonder dan nog, de Dorpsstraat van de kern Jabbeke, waar de keuze op zich al niet eenvoudig is.

Er is het gegeven dat de Dorpsstraat vroeger een gewestweg was met doorgaand karakter en er is het openbaar vervoer en de bussen van De Lijn.

Voor het middenstandsbeleid moet er aandacht zijn voor het parkeren. Er is het steeds verder wijzigende ruimtelijk gegeven naar woonverdichting. En vanzelfsprekend is er natuurlijk de verkeersveiligheid, vooral voor de zwakke weggebruiker.

Hoewel overwogen, kon een eenrichtingsverkeer als optie niet aangehouden worden. Het verleggen van mobiliteit in de schoolomgeving, het verzwaren van de kruispunten op de Gistelsteenweg en het gegeven dat daarmee geen bijkomende ruimte ontstond voor bijkomend parkeren, zijn de argumenten.

Her aanleggen dus vertrekkend van de bestaande mobiliteit en met optimaal gebruik van de beschikbare ruimte. Daarbij wordt voorrang gegeven volgens het ‘Stop-principe’: eerst de voetgangers, dan de fietser, het openbaar vervoer en tenslotte de personenwagen.

De Dorpsstraat heeft over het segment van zijn lengte van 400 meter een beperkte parkeercapaciteit. Om een oplossing te bieden voor het buurtparkeren werden reeds 2 projecten gerealiseerd (begin Aartrijksesteenweg en ‘de doorsteek’) met ruim 30 bijkomende parkeerplaatsen die dan vooral gericht zijn op het buurtparkeren.

Technisch is vooral het middensegment van de Dorpsstraat, waar de breedte tussen de woningen slechts 8 meter is, een probleem voor het aanhouden van voetpaden, parkeerstrook en weg voor kruisend verkeer. Zoals nu kunnen de lijnbussen moeilijk kruisen met personenwagens. Daarom wordt gekozen om over een afstand van circa 40 meter met voorrangsborden te werken.

Er wordt gekozen om de zone-30-regeling te versterken met een voorziening ‘fietsstraat’, waarbij het inhalen van fietsers niet toegelaten is.

De werken worden geraamd op 720.000 euro. Daarbij is er ook een gescheiden rioleringssysteem voorzien en een verbeterde afwatering van het oppervlaktewater. De werken starten ten vroegste in het najaar van 2020. De aangelanden zullen ongeveer 6 maanden voordien nog een bijkomende communicatie ontvangen.

Het volledige plan en documenten onder deze link: www.jabbeke.be/bestanden/Dorpsstraat.pdf.

AANPASSING BUSHALTEN DORPSSTRAAT


Er is een geheel van verbeteringswerken voor de kern Jabbeke: het inbreidingsproject, de doorsteek tussen Koffiestraat en Dorpsstraat en de her aanleg van de Dorpsstraat tussen Kapellestraat en Aartrijksesteenweg. In dit kader wordt er ook een kleine aanpassing doorgevoerd aan de bushalten ter hoogte van de kerk.

Er komen nieuwe bushalten, verhoogde opstapplaatsen voor het vergemakkelijken van het in- en uitstappen en nieuw straatmeubilair. In dit werk worden ook enkele parkeerplaatsen op het plein aan het gemeentehuis aangepast.

De werken verlopen afzonderlijk en worden gepland vanaf juni 2020.

STOP-PRINCIPE


Het STOP-principe wordt gebruikt bij de inplanning van mobiliteitsbeleid, waarbij de prioriteit eerst naar Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en dan pas naar Personenwagens gaat.

Het principe is de leidraad voor o.a. het Vlaamse mobiliteitsbeleid, omdat blijkt dat meer dan de helft van de verplaatsingen op korte afstanden gebeurt, die te voet of met de fiets afgelegd kunnen worden.(laatst gewijzigd:16-6-2020)
Nieuws /