VERKOOPSPROCEDURE MET WEDSTRIJDONTWERP PARKWEG - EINDDATUM VERDAAGD
De gemeenteraad startte een verkoopsprocedure met wedstrijdontwerp op voor een uitzonderlijke erfgoedsite gelegen langs de Stationsstraat. De gemeente daagt kandidaat-kopers uit tot indiening van een wedstrijdontwerp waarin het beschermde én niet beschermde militair erfgoed op deze unieke plek een centrale plaats krijgt, zowel ruimtelijk als functioneel.

Info

De projectgrond bestaat uit:

  • Deelzones 1 en 2, gelegen in een erfgoed/projectzone met hoofdbestemming “Diensten en bedrijfsdoeleinden i.f.v. kantoren en/of dagrecreatie voor zover niet hinderlijk voor de aanliggende woonomgeving”.
  • Deelzone 3, beschermd als erfgoedgeheel ‘kazerne met legerbarakken’ (klasseringsbesluit 16 juni 2009) en gelegen in een erfgoed/projectzone met hoofdbestemming “Diensten en bedrijfsdoeleinden i.f.v. kantoren en/of dagrecreatie voor zover niet hinderlijk voor de aanliggende woonomgeving”.
  • Deelzone 4. “zone voor diensten”.

Door de gemeenteraad werd de basisverkoopprijs bepaald op 1.250.000 EUR.
Hoe inschrijven?


Geïnteresseerde kopers kunnen zich inschrijven via schriftelijk verzoek t.a.v. het college van burgmeester en schepenen, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke of via gemeentehuis@jabbeke.be

Indienen van het wedstrijdontwerp kon tot vrijdag 12 juni 2020 om 11 uur, deze datum wordt evenwel opgeschort tot een nog nader te bepalen datum.

Documentatie over dit dossier:


(laatst gewijzigd:20-5-2020)
Nieuws /