OOK AANDACHT IN CORONATIJD VOOR ONZE 80-PLUSSERS
OCMW Jabbeke startte met het opbellen van alle alleenstaande en meest kwetsbare 80-plussers in Jabbeke, enerzijds om bij deze doelgroep te informeren naar eventuele hulpvragen en anderzijds om de eenzaamheid te doorbreken in volle coronacrisis. Het is immers belangrijk om in deze crisistijd aandacht te hebben voor mensen die kwetsbaarder zijn en normaal gebruik maken van de Minder Mobielen Centrale, de poetsdienst en andere thuiszorgdiensten. Ongeveer 340 personen worden gecontacteerd.

Bewoners van woonzorgcentra of serviceflats vallen niet onder dit initiatief, gelet op het feit dat zij vanuit de centra voldoende ondersteuning krijgen.

Reeds eerder kregen alle thuiswonende 90-plussers een maatschappelijk assistent van de sociale dienst op bezoek teneinde hen de diverse toepasselijke maatschappelijke dienstverleningen toe te lichten.(laatst gewijzigd:1-4-2020)
Nieuws /