AANDACHT VOOR GEWICHT HUISVUILZAKKEN
Sinds eind vorig jaar staat IVBO in Jabbeke in voor de afvalophaling in deelgemeente Zerkegem. Vanaf 1 april 2020 zamelt IVBO ook in de rest van Jabbeke het afval in. De afvalkalender blijft ongewijzigd.

In Jabbeke werd het huisvuil tot voor kort ingezameld door Danny Verscheure, met uitzondering van Zerkegem, waar de afvalophaling eind vorig jaar al door IVBO werd overgenomen van Aline Knockaert.

Afvalkalender wijzigt niet


De verschillende afvalfracties worden nog steeds op dezelfde dag als nu het geval is opgehaald, zoals vermeld op de afvalkalender.

Wel is het mogelijk dat het tijdstip van de ophaling wijzigt en dat het afval dus vroeger of later ingezameld wordt. Hiervoor wordt in de beginsituatie begrip gevraagd van de inwoners. Op termijn zal duidelijk worden op welk uur de laders langskomen.

Net als in de hele IVBO-regio mogen de restafvalzakken en ook het papier en karton dat wordt aangeboden, niet zwaarder wegen dan 15 kg.

Papier en karton moet steeds degelijk samengebonden aangeboden worden.

Bij problemen bij de inzameling kan IVBO gecontacteerd worden op het nummer 050/45 63 11. In de huidige context van corona is het aanbevolen om dagelijks de website www.ivbo.be en/of de facebookpagina van IVBO te raadplegen om te zien of alle geplande ophalingen kunnen doorgaan.De laatste jaren is er werk gemaakt van de selectieve inzameling van het huishoudelijk afval. Om de inwoner goed te informeren over alle ophalingen bieden het gemeentebestuur, de intercommunale IVBO en de vzw Fost Plus deze afvalkalender aan.

De afvalkalender wordt jaarlijks gratis bedeeld per deelgemeente. Een bijkomende afvalkalender kan steeds bekomen worden bij de dienst onthaal in het gemeentehuis te Jabbeke en in het deelgemeentehuis te Varsenare.

2020


Recycle App
(laatst gewijzigd:28-4-2020)
Nieuws /